Năm Tân Sửu, mong quốc gia hưng thịnh

Năm Tân Sửu, mong quốc gia hưng thịnh
GDVN- Năm mới đến là khởi nguồn của mọi ước mơ, kỳ vọng, gửi gắm về tương lai, mong muốn mưa thuận, gió hòa, nhân dân ấm no hạnh phúc, đất nước hưng thịnh, thái bình.

Đại hội XIII – Điểm hội tụ lịch sử

Đại hội XIII – Điểm hội tụ lịch sử
GDVN- Diễn ra trong thời điểm đặc biệt và bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, hội tụ uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
GDVN- Tối 30/1/2021, ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.