Năm 2022, Hà Nội có nguy cơ thiếu điện

Năm 2022, Hà Nội có nguy cơ thiếu điện
GDVN- Đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín chậm tiến độ và việc tiết giảm phụ tải trong 2 đợt nắng nóng vừa qua là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ thiếu điện tại Hà Nội.