Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động PVN

28/11/2019 11:21
Hiền Anh
(GDVN) - Ngày 26/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2019.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN; đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc PVN; đồng chí Bùi Quốc Sơn, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn cùng đại diện người lao động tại Cơ quan Tập đoàn.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng thực hiện kế hoạch 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Năm 2019 là năm thứ tư PVN thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Trong bối cảnh ngành Dầu khí nói chung và PVN nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức có nhiều tác động không tích cực tới mọi mặt của Tập đoàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Tập đoàn đã đề ra phương châm hành động trong năm 2019 là “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động". 

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ tháng 12/2018 của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, cùng với sự cố gắng, đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn, đến 31/10/2019, Tập đoàn đã về đích trước 4 chỉ tiêu kế hoạch năm.

Trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 13,0 triệu tấn quy dầu, vượt 4,0% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 10-15 triệu tấn quy dầu), cao hơn 1,0 tiệu tấn quy dầu so với thực hiện năm 2018 (kế hoạch năm 12 triệu tấn quy dầu); Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 627,7 nghìn tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch năm (kế hoạch năm 612,2 nghìn tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 26,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,3% kế hoạch năm (kế hoạch năm 24,7 nghìn tỷ đồng); Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 87,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm.

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, thoái vốn, cổ phần hóa các đơn vị thành viên đều thực hiện đúng theo chủ trương được phê duyệt.

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai theo kế hoạch đề ra; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Cũng tại hội nghị, đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn, đại diện Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, đại diện Ban Thanh tra Nhân dân đã trình bày các báo cáo:

"Báo cáo tài chính, các nội dung công khai tài chính khác liên quan đến người lao động tại Cơ quan Tập đoàn"; "Báo cáo tóm tắt nội dung Quy chế Dân chủ cơ sở tại Cơ quan Tập đoàn và Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam"; "Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Thanh tra nhân dân"; "Báo cáo đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại Cơ quan Tập đoàn"; "Tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể" và "Báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến của người lao động đối với Quy chế trả lương, trả thưởng và quỹ phúc lợi của Cơ quan Tập đoàn".

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng chủ trì đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn năm 2019
Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng chủ trì đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn năm 2019

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cùng các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban Chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn đã trực tiếp đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn, trả lời những câu hỏi của người lao động liên quan đến chính sách, chế độ phúc lợi, giải quyết các thắc mắc, ý kiến nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, phù hợp, an toàn để người lao động yên tâm công tác.

Đại diện người lao động Cơ quan Tập đoàn cũng đưa ra nhiều ý kiến, thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo tại hội nghị.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị các ban liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm sửa đổi các báo cáo để hoàn thiện và sớm ban hành.

Đối với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh cần nâng cao công tác quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển chung, tập trung xử lý các dự án khó khăn, đẩy mạnh tiến độ các dự án đang triển khai.

Đặc biệt, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng lưu ý cần phải thực hiện tốt Văn hóa Doanh nghiệp Petrovietnam vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa mang đặc trưng của truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, tạo động lực khích lệ tinh thần lao động của người lao động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hiền Anh