TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu

11/05/2012 18:37
Hồng Thủy (nguồn Quân giải phóng)
(GDVN) - Để thu hút nhân tài tham gia phục vụ trong quân đội, Trung Quốc đã thực hiện cơ chế mở tuyển thẳng sinh viên giỏi từ các trường đại học vào đào tạo trong quân đội. Số học viên sĩ quan các ngành, các trường quân sự khác nhau này đều phải trải qua một năm huấn luyện tân binh, sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được chuyển về các học viện nhà trường quân sự để đào tạo tiếp các nội dung chuyên ngành. Đầu tháng 5/2012 khóa học viên tuyển thẳng đầu tiên của các trường quân sự Trung Quốc đã cơ động về học viện Sĩ quan quân giới Vũ Hán tham gia hội thao kiểm tra cuối khóa huấn luyện tân binh kéo dài 1 năm.
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 1
Học viên sĩ quan tuyển thẳng khóa đầu các trường quân sự Trung Quốc tập kết về Vũ Hán chuẩn bị kiểm tra cuối khóa huấn luyện tân binh
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 2
Kiểm tra nội dung sử dụng khí tài quân sự
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 3
Tháo lắp khí tài quân sự
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 4
Khẩu đội pháo tác nghiệp
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 5
Các khẩu đội pháo tập trung trên thao trường bãi tập
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 6
Kiểm tra nội dung sử dụng ống nhòm quân sự
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 7
Kiểm tra nội dung tháo lắp khí tài
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 8
Tháo lắp khí tài điện tín quân sự
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 9
Rửa xe trước giờ kiểm tra
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 10
Khẩu đội pháo chuẩn bị thực hành động tác
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 11
Cơ động và tháo lắp khí tài quân sự
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 12
Sử dụng khí tài xác định mục tiêu
TQ kiểm tra học viên sĩ quan tuyển thẳng từ sinh viên giỏi khóa đầu ảnh 13
Thao tác với khí tài quân sự
Hồng Thủy (nguồn Quân giải phóng)