Trường học không công khai tài chính sẽ bị phạt tiền?

19/04/2020 06:16
Ánh Dương
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Song song với việc phạt tiền, cần có thêm chế tài thật mạnh đối với những sai phạm trong lĩnh vực giáo dục thì mới đủ sức răn đe.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có 2 nội dung mà giáo viên quan tâm là vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo và vi phạm quy định về thu, chi tài chính.

Vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo

Mục 7 Điều 23 quy định mức phạt tiền về sử dụng nhà giáo không đúng quy định như sau.

Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

(Hiện nay, theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này là từ 02 triệu đồng đến 06 triệu đồng).

Trường học không công khai tài chính sẽ bị phạt tiền? ảnh 1
Trường học không công khai tài chính sẽ bị phạt tiền?(Ảnh minh hoạ: Thoibaotaichinhvietnam.vn)

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn ở trường trung cấp, cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn ở cơ sở giáo dục giáo dục đại học, viện hàn lâm và viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

(Hiện nay, phạt tiền từ 04 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn ở giáo dục đại học).

Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đúng quy định về trình độ chuyên môn hoặc trình độ ngoại ngữ trong giảng dạy chương trình giáo dục, chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài hoặc giảng dạy chương trình tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; trong thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài. 

(Hiện nay, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài không đúng quy định về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ).

Vi phạm quy định về thu, chi tài chính

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không công khai thu, chi tài chính theo quy định.

(Hiện nay, Điều 27 Nghị định 79/2015/NĐ-CPquy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này là từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng).

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Thu các khoản không đúng quy định của cấp có thẩm quyền; Chi không đúng quy định của cấp có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Thu các khoản chưa có quy định của cấp có thẩm quyền; Chi các khoản chưa có quy định của cấp có thẩm quyền.

(Hiện nay, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi thu, chi tài chính không đúng quy định).

Trường học không công khai tài chính sẽ bị phạt tiền? ảnh 2
Giáo viên xúc phạm học sinh, cho điểm sai,… sẽ bị phạt nặng?

Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc công khai các khoản thu, chi tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; 

Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại; trường hợp không thể trả lại được thì nộp về ngân sách nhà nước số tiền do hành vi vi phạm mà có đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này; 

Buộc thu hồi số tiền đã chi sai nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này.

(Hiện nay, buộc công khai các khoản thu, chi tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định 79/2015/NĐ-CP;

Buộc hoàn trả cho người học số tiền đã thu; trường hợp không hoàn trả được thì nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 79/2015/NĐ-CP).

Một số đề xuất cho Dự thảo

Có thể nhận thấy, Dự thảo một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục sắp tới là tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục so với Nghị định 138/2013/NĐ-CP và Nghị định 79/2015/NĐ-CP.

Tuy nhiên, với hành vi sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn ở các bậc học, từ mầm non đến sau đại học cần thêm chế tài song song với mức phạt tiền.

Đó là, phải xử lí kỉ luật người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Viên chức tùy theo mức độ sai phạm (từ 1/7, Hiệu trưởng không còn là công chức mà được chuyển sang viên chức lãnh đạo).

Bởi hiện nay ở bậc phổ thông còn có hiện tượng lãnh đạo sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn trong phân công giảng dạy gây thiệt thòi rất lớn cho học sinh.

Chẳng hạn như, cơ sở giáo dục hợp đồng giáo viên không có chứng chỉ sư phạm (người tốt nghiệp ngoài sư phạm) đứng lớp.

Hoặc là, bố trí giáo viên dạy trái chuyên ngành, như giáo viên Tâm lí giáo dục dạy môn Giáo dục công dân, giáo viên sư phạm Tin học dạy môn Toán…

Đặc biệt, nhiều trường phổ thông hợp đồng với trung tâm Anh ngữ, nhưng giáo viên bản ngữ chưa được thẩm định về văn bằng chứng chỉ theo quy định hiện hành, dẫn đến việc dạy học không đảm bảo chất lượng.

Ở bậc đào tạo sau đại học cũng có hiện tượng phân công giảng viên đứng lớp và hướng dẫn luận văn, luận án trái chuyên ngành đào tạo. Từ đó, đầu ra không đảm bảo, người có học vị thiếu khả năng nghiên cứu khoa học về sau.

Ngoài ra, quy định xử phạm về thu, chi tài chính cao nhất lên tới 30 triệu đồng đối với các hành vi sai phạm là còn nhẹ.

Không khó để nhận ra, hàng loạt cơ sở giáo dục khi được thanh tra thì vi phạm chủ yếu là thu chi tài chính. Việc thu chi này nếu không được lãnh đạo phê duyệt thì không mấy nhân viên dám làm trái.

Chính vì vậy, nhiều trường học nhất quyết không công khai tài chính theo quy định. Có trường khi giáo viên yêu cầu công khai tài chính thì làm theo kiểu lạ đời là dán bảng lương của người lao động lên các bảng tin.

Cho nên song song với việc phạt tiền, cần có thêm chế tài thật mạnh đối với những lãnh đạo cố tình không công khai tài chính, sai phạm tài chính.

Có thể xử lí theo Luật Viên chức và các quy định khác của pháp luật thì mới đủ sức răn đe.

Tài liệu tham khảo:

[1]//C:/Users/SONY/Downloads/DuthaoNghidinhXPVPHCgiaoduc.pdf

[2] //thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-duc-210485.aspx

[3] //nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/giao-duc/xu-ly-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-thu-chi-tai-chinh-trong-linh-188012

[4] //thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/27982/de-xuat-tang-muc-phat-tien-khi-su-dung-giao-vien-khong-du-tieu-chuan?

Ánh Dương