Truyện chế: Mr Đàm - Phan Đình Tùng bị Bình Minh "cướp bồ"

11/07/2012 10:10
(GDVN) -Mr Đàm: Bình minh rồi sẽ mang em thật xa.....