Ai quen trước?

21/06/2012 10:00 (st)
(GDVN) -Mẹ đang làm bánh trong bếp, hai anh em thập thò ngoài cửa.

Anh xúi em:

- Mày vào xin bánh đi! Mày nhỏ, mẹ chiều mày nhất nhà mà!

Đứa em sau một hồi phân vân:

- Thôi! Anh vào đi, anh quen mẹ trước em mà.

- !!!!!

(st)