Bệnh người già

12/01/2012 08:14 Sưu tầm
(GDVN) - Một ông chồng nghi vợ mình bị lãng tai bèn quyết định thử nghiệm.
Ông chồng khẽ khàng đứng sau lưng bà khoảng mười mét và gọi: "Mình ơi! Mình có nghe rõ không?" Bà vợ không trả lời, thế là ông chồng bèn tiến tới gần khoảng cách sáu mét rồi lại gọi: "Mình ơi! Mình có nghe không?" Bà vợ vẫn chẳng ừ hử. Ông chồng bèn đi đến chỗ cách bà còn ba mét hỏi: "Mình không nghe gì hết hả?"  "Có chứ!", bà vợ đáp. "Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy"!
Sưu tầm