Bi hài chuyện hấp hối

21/04/2012 06:52
Đây là tình huống hấp hối có một không hai vì xem xong khối kẻ muốn... chết theo.