Chuyện cực dài

13/04/2012 01:24 TV (st)
(GDVN) - Tao đố mày kể một câu chuyện 100 từ....
TV (st)