Con hư tại mẹ, bố hư tại ai?

19/09/2012 13:50
Sống hiện đại thì thường hại điện, thậm chí còn hại luôn cả tính mạng con người.
Một lần khác...