Dịch vụ mát xa cho người nghèo

27/06/2012 08:16 24h
Nhà dành cho người thu nhập thấp không là gì so với bể bơi của người nghèo này.
Buổi chiều hôm ấy...

24h