Định làm gì?

30/03/2012 14:17 Tạ Vân (st)
(GDVN) - Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến trên bờ nói :

Tạ Vân (st)