Đòi nợ thuê

05/11/2012 12:00 Mai (st)
(GDVN) - Hai bà hỏi thăm nhau: "Con trai bác dạo này còn đi đòi nợ thuê nữa không?"

- Nó thôi lâu rồi!

- Hay quá! Tôi mừng cho nó. May mà nó ngộ ra. Thế mấy năm nay nó làm nghề gì?

- Nó không làm gì hết, nó đang ăn cơm chính phủ, ngủ có người canh.

Mai (st)