Doremon chế: "Bước đến nhà em bóng xế tà"

04/10/2012 10:09
(GDVN) - Nỗi khổ của Nô khi đến nhà bạn gái.