Doremon chế: Chứng minh vật chất quyết định ý thức

02/08/2012 11:10 TL (st)
(GDVN) - Với Nobita thì triết chưa bao giờ là một môn học phức tạp.
TL (st)