Hỏi xoáy đáp xoay: Cái "tài" cuối đời

18/10/2012 11:18 TL (st)
(GDVN) - Có những cái tài phải gần cuối đời người ta mới thấy được.
TL (st)