Hỏi xoáy đáp xoay: Sự tích ngày "cầu mưa"

10/10/2012 10:51 TL (st)
(GDVN) - Ngày cầu mưa là ngày gì và tại sao lại có hội cầu mưa?
TL (st)