Khi ngựa vằn tỏ tình với nai con

06/01/2012 14:35 (Sưu tầm)
(GDVN) - Ngựa vằn mến nai con nhiều lắm nhưng đến khi tỏ tình lại bị từ chối.
Ngựa vằn đau khổ hét lên: "Vì sao? Tất cả là vì sao?" Nai con sợ sệt nói: "Má em nói rồi, những người xăm mình đều là người xấu"!
(Sưu tầm)