Không có chìa khóa để mở

25/06/2012 23:49 (st)
(GDVN) -Sau khi làm bài kiểm tra xong, hai người bạn nói chuyện với nhau: "Sao? Mày làm bài có trúng tủ không?

- Trúng chứ sao không.

- Trúng sao buồn vậy?

- Trúng nhưng mà không có chìa khóa để mở chứ bộ!

- !!!!!

(st)