Không được cãi số trời, nghe chưa!

30/11/2011 09:28 (Sưu tầm)
(GDVN) - Ông A đi tìm thầy bói hỏi xem số mạng. Thầy bói B cho biết nội trong năm nay ông A lấy vợ.

Ông A:

- Không thể được, tôi chưa có cả bạn gái mà!

Thế là cả hai tranh luận sôi nổi, cuối cùng ông thầy bói B gân cổ lên:

- Như thế này, nếu anh chưa có bạn gái thì tôi tìm giúp anh. Bằng mọi giá năm nay anh phải lấy vợ mới được!

(Sưu tầm)