Lại một anh chàng thích bia hơn... người đẹp sexy!

04/11/2011 06:52 Jay st
(GDVN) - Chắc không bao giờ có cuộc hẹn lần thứ hai với anh chàng này nữa!
Jay st