Làm gì khi gặp bác sĩ thích... cởi

18/04/2012 09:54 24h
(GDVN) - Chưa khám đã bắt cởi hết đồ, phải chăng bác sĩ trong truyện này có nhóm máu D?
aaaaa
24h