Lấy cặp mắt ra

17/11/2011 16:16 (Sưu tầm)
(GDVN) - Một phụ nữ xinh đẹp đang trình bày trong cuộc họp của các nhân viên công ty thì đột ngột dừng lại...

Cô nói với ông trưởng phòng:

- Tôi muốn lấy một vài thứ ra khỏi ngực tôi.

- Cái gì vậy Rene? - ông trưởng phòng hỏi lại.

- Cặp mắt của ông đấy!!!

(Sưu tầm)