Một trái nổ thì sao?

08/09/2012 18:47 TV (st)
(GDVN) - Hai anh cảnh sát đi tuần thấy ba trái lựu đạn trên đường phố

Họ quyết định đem lên xe,đưa về đồn.Anh ảnh sát trẻ lo lắng hỏi:

 -Lỡ đi dọc đường nó nổ một trái thì sao đại ca?

 Anh cảnh sát già trả lời có vẻ rành đời hơn:

 -Chú mày lo gì, nếu nó nổ một trái thì về đồn chỉ bảo là nhặt được hai trái thôi!

TV (st)