Nói tắt thế này bằng đuổi khách!

06/02/2012 06:00 Sưu tầm
(GDVN) - Trong một quán nhậu:

- Cho anh thêm 2 bát thịt dê em ơi.Cùng lúc đó 2 ông khách mới vào:- Cho 2 bát thịt chó!Anh bồi hướng vào bếp la lớn:- 2 dê ăn thêm, 2 chó mới vào!!Sưu tầm