Phương trình

28/07/2012 21:26 TV(st)
(GDVN) - Con người=ăn+ngủ+làm việc+giải trí
TV(st)