"Siêu" trộm

09/04/2012 06:25 TL (st)
(GDVN) - 2 tên trộm sau khi thực hiện thành công một vụ cướp tại ngân hàng.
TL (st)