Tham ăn kế

07/07/2012 08:08
Cả bố và con đều thích ăn nhưng ai thông minh hơn thì được ăn ngon hơn.
Ăn xong, đến lúc tráng miệng.