Thơ phú thời Facebook

18/08/2012 08:39 TV (st)
(GDVN) - Chiều chiều ra đứng bờ ao; Trông vào Facebook ruột đau chín chiều
TV (st)