Viết kiểm điểm là sở trường của bố!

02/07/2012 09:06 24h
(GDVN) - Tài năng thì bố không có nhưng nói về sở đoản thì bố nhiều vô kể, đây là ví dụ.
chiều hôm âý
24h