UBND thành phố Thanh Hóa "đánh lừa" lãnh đạo tỉnh

23/12/2015 13:41
QUỐC TOẢN
(GDVN)- Toàn bộ hồ sơ cấp sổ đỏ mới số BĐ 473970, ngày 17/3/2011 cấp cho bà Nguyễn Thị Cúc được lập khống, giả mạo. Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đã xác nhận điều này...

UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo sai sự thật

Liên quan tới vụ cấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa đã thừa nhận việc lập lập khống, giả mạo giấy tờ trong việc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới số BĐ 473970, ngày 17/3/2011 mang tên bà Nguyễn Thị Cúc. Tuy nhiên, báo cáo của UBND thành phố Thanh Hoá gửi Chủ tịch tỉnh lại hoàn toàn khác.

“Đúng là bà Cúc chỉ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa 117, không đề nghị ghép thửa.

Nhưng khi hồ sơ trình lên văn phòng, anh em nó thấy nếu không gộp thửa thì sẽ không có lối ra cho thửa đất 117, nên đã tự ý cấp ghép thửa (ghép thửa 117 và 124. Thửa 124 đã được chuyển nhượng hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Kỳ – PV)”, đoạn ghi âm dẫn lời ông Đỗ Huy Tiếp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thanh Hóa cho biết hôm 16/12.

Mặt khác, trong hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Cúc đối với thửa đất 117

UBND thành phố Thanh Hóa "đánh lừa" lãnh đạo tỉnh ảnh 1

UBND thành phố Thanh Hóa để dân “kêu cứu” đến bao giờ?

diện tích 147.5m2, không có bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AG 725761, theo yêu cầu.

Cũng phải nói thêm rằng, tại thời điểm trên, bà Cúc không thể trình được bản sao công chứng Giấy chứng nhận này, bởi lẽ sổ đỏ trên đang được thế chấp tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tại Thanh Hóa.

Thay vào đó, UBND thành phố Thanh Hóa, tự ý giả mạo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AG 725761 (bản công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giả) không có trang 1, bìa sổ đỏ viết bằng tay…), để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BĐ 473970, ngày 17/3/2011 cho bà Cúc.

Việc ghép thửa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BĐ 473970 sai quy định và hủy sổ đỏ cũ AG 725761 không có căn cứ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới pháp nhân nhận chuyển nhượng là bà Nguyễn Thị Kỳ (thửa đất số 124 đã được cấp sổ đỏ số AG 725761 và được bà Cúc chuyển chuyển nhượng hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Kỳ).

UBND thành phố Thanh Hóa "đánh lừa" lãnh đạo tỉnh ảnh 2
Tại cùng một địa chỉ đất số 38 Tống Duy Tân tồn tại 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ảnh: XUÂN QUANG).

Sai phạm nghiêm trọng trong việc lập khống hồ sơ, giả mạo giấy tờ cấp Giấy chứng nhận mới (số BĐ 473970, ngày 17/3/2011) cho bà Cúc đã được lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa thừa nhận.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là, trong văn bản số 4516 /UBND-TNMT ngày 11/12/2015, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xử lý đơn thư của bà Nguyễn Thị Kỳ, UBND thành phố Thanh Hóa chỉ thừa nhận, do sơ suất không thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ khi cấp giấy mới chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 473970, chứ không hề đề cập tới việc lập khống, giả mạo hồ sơ, cấp sai quy định sổ đỏ nói trên .

Do đó, việc UBND thành phố Thanh Hóa cho rằng, đơn vị chỉ “sơ suất”, không thu không thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ khi cấp sổ đỏ mới, đồng thời khẳng định việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới (số BĐ 473970) là đúng pháp luật là không có cơ sở, tiếp cận sai bản chất sự việc.

Cũng phải nói thêm rằng, ngày 29/10/2013, sau khi nhận được đơn khiếu nại của công dân về việc cấp sổ đỏ BĐ 473970 sai quy định, ông Lê Đức Công, Phó Chủ tịch thành phố Thanh Hóa đã có bút phê ngừng giao dịch thửa đất này, chờ Công an điều tra.

UBND thành phố Thanh Hóa "đánh lừa" lãnh đạo tỉnh ảnh 3
Ngày 29/10/2013, sau khi nhận được đơn khiếu nại của công dân về việc cấp sổ đỏ số BĐ 473970 sai quy định, Phó Chủ tịch thành phố Thanh Hóa đã có bút phê ngừng giao dịch thửa đất này. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, cùng ngày thửa đất nói trên vẫn được giao dịch, chuyển nhượng cho ông Lê Xuân Trường vào thời điểm cùng ngày. (ảnh: XUÂN QUANG).

Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, cùng ngày thửa đất nói trên vẫn được giao dịch, chuyển nhượng cho ông Lê Xuân Trường vào thời điểm cùng ngày.

Cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải hủy bỏ

Liên quan tới vụ việc nói trên, hôm 22/12, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, cần thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi của người nhận chuyển nhượng hợp pháp.

Luật sư Kiệm viện dẫn: “Liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại Điều 21, khoản1, 2,

UBND thành phố Thanh Hóa "đánh lừa" lãnh đạo tỉnh ảnh 4

Công an Thanh Hóa điều tra vụ việc "lừa đảo sổ đỏ" liên quan đến cán bộ

NĐ 84/CP năm 2007 hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003 và khoản 4 điều 87,  NĐ 43/CP năm 2014, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2014 quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật nêu rõ:

2- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự kiểm tra và phát hiện Giấy chứng

nhận đã cấp là trái pháp luật thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra; Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp, Thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

Nếu qua thẩm tra có kết luận là Giấy chứng nhận cấp trái pháp luật thì cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

3- Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận. Cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này.

UBND thành phố Thanh Hóa "đánh lừa" lãnh đạo tỉnh ảnh 5
Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn (ảnh: DUY PHONG).

Như vậy, đối với vụ việc nói trên, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thành phố Thanh Hóa đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 473970.

UBND thành phố Thanh Hóa có nhiều biểu hiện, dấu hiệu bao che, đồng lõa với người vi phạm là Nguyễn Thị Cúc, tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Cúc gây thiệt hại nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Kỳ dẫn đến nguy cơ bị mất trắng nhiều tỷ đồng”, Luật sư Kiệm nêu quan điểm.

Cũng theo Luật sư Nguyễn Văn Kiệm: “Việc cần làm ngay lúc này là UBND thành phố Thanh Hóa cần nghiêm túc nhìn nhận những sai phạm của mình đồng thời ra quyết định thu hồi, hủy bỏ ngay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 473970  đã cấp trái pháp luật; khôi phục lại tính hợp pháp của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 725761 đã cấp trước đó và có biện phạm xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với cán bộ sai phạm trong vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

QUỐC TOẢN