'Cười ngất' khoảnh khắc 1-0-2 của sao Việt: Mỹ Tâm (P27)

11/04/2012 06:30 Thùy Linh (tổng hợp)