Đến lượt Thành Long, Trương Vệ Kiện, Trần Khôn giả gái

04/10/2011 06:59 H.H
(GDVN) - Trên màn ảnh, những ngôi sao như Thành Long, Trương Vệ Kiện, Trần Khôn sẵn sàng từ bỏ hình ảnh nam tính để hóa thân vào vai diễn nữ nhi.
Trần Khôn
Trần Kiện Phong
Trịnh Nguyên Sướng
Trương Quốc Vinh
Trương Quốc Vinh
Trương Vệ Kiện
Trương Vệ Kiện
Lý Ngọc Cương
Mã Thiên Vũ
Ngô Tôn
Nhậm Hiền Tề
Thành Long
Thành Long
 
Tiểu Thẩm Dương
Tôn Hưng
Trần Chí Bằng
 
H.H