Ít biết: 1 người đóng cả Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc, Thủy Hử

09/04/2012 07:39 Long Hy
(GDVN) - Tứ đại danh tác của Trung Quốc không ai không biết, đó là Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa và Thủy Hử. Nhiều người đã từng có cơ may được tham gia 2 danh tác trở lên, nhưng có lẽ ít ai biết một diễn viên may mắn nhất khi có mặt trong cả 4 bộ phim này.

Nữ diễn viên Hà Tình với 4 vai: Tần Khả Khanh trong Hồng Lâu Mộng, Tiểu Kiều trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Liên Liên trong Tây Du Ký và Lý Sư Sư trong Thủy Hử.

Nhiếp Viễn với vai Triệu Vân trong “Tam Quốc” và Đường Tăng trong “Tân Tây Du Ký” của Trương Kỷ Trung.

Tạng Kinh Sinh với Trư Bát Giới trong “Tân Tây Du Ký” của Trương Kỷ Trung và Lỗ Trí Thâm trong “Thủy Hử”.

Triệu Lệ Dung vai Hoàng hậu nước Xa Trì trong “Tây Du Ký” và già Lưu trong “Hồng Lâu Mộng”.

Bào Quốc An với Tào Tháo trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” và Tống Giang trong “Thủy Hử” của đài truyền hình Sơn Đông.

Ít tai biết Dương Phàm với vai Triệu Vân trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” đã từng đóng Thạch Tú trong “Thủy Hử”.

Diễn viên gạo cội Ngụy Tông Vạn với Tư Mã Ý trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” và Cao Cầu mưu mô trong “Thủy Hử”.

Vương Trung Tín với khí chất nho nhã tiên ông vào vai Thái Bạch Kim Tinh trong “Tây Du Ký”, thần y Hoa Đà trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” và Hồ Chân Ẩn trong “Hồng Lâu Mộng”.

Lâm Mặc Dư luôn được chọn thể hiện những vai diễn mệnh hệ phu nhân có khí khái mạnh mẽ, một Ngô Quốc Thái trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” và Giả Mẫu trong “Hồng Lâu Mộng”.

Trương Trị Trung vào vai Triều Cái trong “Thủy Hử” và Mã Tốc trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”.

Hình tượng nhân vật Gia Cát Lượng đã ăn sâu vào tâm trí bạn xem truyền hình với sự thể hiện của Đường Quốc Cường và một Tô Đông Pha trong “Thủy Hử”.

Thời gian xuất hiện các vai diễn của Qúach Gia Khánh tuy không nhiều nhưng để lại ấn tượng trong lòng người xem. Phổ Tịnh trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” và trưởng lão do Quan Thế Âm hóa thân trong “Tây Du Ký”.

Từ một Ngụy Minh Đế Tào Duệ trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” trở thành Yến Thanh trong “Thủy Hử”.

Thai Tổ Huy đều được chọn thể hiện những vai dũng tướng oai hùng với Tào Nhân trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” và Lưu Đường trong “Thủy Hử”.

Trịnh Cường từ vai văn trong “Thủy Hử” với Tào Chân sang vai võ trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” với vai Thái Tiến.

Dương Tuấn Dũng trong hai đại danh tác đều vào vai phản diện, Tào Cách trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” và Giả Vinh trong “Hồng Lâu Mộng”.

Từ Thiếu Hoa với Trương Liêu trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” và Đường Tam Tạng trong “Tây Du Ký”.

Long Hy