Người đẹp hollywood đụng hàng như...'cơm bữa'

22/09/2012 15:32 Long Hy (Ảnh. CB)
(GDVN) - Những người đẹp Hollywood đụng hàng nhau từ lâu đã trở nên thường như...cơm bữa ở kinh đô điện ảnh thế giới.
Long Hy (Ảnh. CB)