Những hình ảnh đầu tiên thú vị của VietNam's Next top Model

17/06/2012 15:29 Linh CK
(GDVN) - VietNam's Next top Model mùa thứ 3 đã bắt đầu vòng casting, sau đây là những hình ảnh đầu tiên của cuộc thi này.
Kiểm tra hồ sơ của thí sinh
Kiểm tra hồ sơ của thí sinh
Kiểm tra hồ sơ của thí sinh
Có những thí sinh trang điểm rất cần thận
Có những thí sinh trang điểm rất cần thận
Và có những thí sinh để mặt mộc đến tham gia
Nhưng có một điểm chung là họ đều có những đôi chân dài thẳng tắp
Nhưng có một điểm chung là họ đều có những đôi chân dài thẳng tắp
Có thí sinh được người yêu hộ tống đi thi
Một vài thí sinh có chiều cao vượt trội
Một vài thí sinh có chiều cao vượt trội
Bước những bước đi đầu tiên thên sàn thời trang
Bước những bước đi đầu tiên thên sàn thời trang
Bước những bước đi đầu tiên thên sàn thời trang
Một vài thí sinh có chiều cao vượt trội
Linh CK