Bosingwa lĩnh thẻ đỏ

24/10/2011 11:50 V.A
(GDVN) - Xem tình huống phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ của Bosingwa.
V.A