Dấu chấm hết cho Pháp

20/06/2012 05:14 T.T
(GDVN) - Thụy Điển rời cuộc chơi, nhưng họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu.
T.T