Không vào! Cú dứt điểm chìm rất nguy hiểm của Ronaldo! (Phút 31)

28/06/2012 02:27
(GDVN) - Không vào! Cú dứt điểm chìm rất nguy hiểm của Ronaldo! (Phút 31)