Không vào! Cú dứt điểm ở góc hẹp rất nhanh của Navas (Phút 111)

28/06/2012 04:11
(GDVN) - Không vào! Cú dứt điểm ở góc hẹp rất nhanh của Navas (Phút 111).