Nguy hiểm! Pha căng ngang hết sức nguy hiểm của Boateng (Phút 12)

29/06/2012 02:12 Mỹ Trinh
(GDVN) - Nguy hiểm! Pha căng ngang hết sức nguy hiểm của J. Boateng (Phút 12).
Mỹ Trinh