Nóng giận mất khôn, đạp toác đầu đồng đội

03/10/2011 08:16 Mai Mai
(GDVN) - Trong một phút nóng giận, Efraín Viáfara đã tung ra một cú đạp khiến đầu của đồng đội anh tứa máu.
Mai Mai