Pavlyuchenko độc diễn và đặt dấu chấm hết cho CH Czech

09/06/2012 04:13 T.T
(GDVN) - Pavlyuchenko độc diễn và đặt dấu chấm hết cho CH Czech.
T.T