Xem pha dứt điểm như tia chớp của Pato trước Barca

20/09/2011 05:59 HQ
(GDVN) - Xem pha dứt điểm như tia chớp của Pato trước Barca.
HQ