Việt Nam hiện có 60 cơ sở giáo dục đại học tư thục trong cả nước

17/12/2022 14:02
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong cả nước hiện nay có 60 cơ sở giáo dục đại học tư thục, trong đó nhiều nhất là vùng Đồng Bằng Sông Hồng với 22 cơ sở.

Ngày 17/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị nhà đầu tư, hội đồng trường các cơ sở giáo dục đại học tư thục trong cả nước. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Hoàng Minh Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Lộc – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay, cả nước có 60 cơ sở giáo dục đại học tư thục có vốn đầu tư 100% trong nước, trong đó nhiều nhất là khu vực Đồng Bằng Sông Hồng (22 cơ sở, gồm cả Hà Nội có 12 cơ sở).

Đứng thứ hai là vùng Đông Nam Bộ có 19/60 cơ sở giáo dục đại học tư thục, bao gồm cả Thành phố Hồ Chí Minh có 12/19 cơ sở giáo dục đại học.

Ông Nguyễn Viết Lộc khẳng định, chính sách xã hội hóa giáo dục đại học của Nhà nước đã mang lại hiệu quả, huy động được nhiều nhà đầu tư tham gia đóng góp nguồn lực cho sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục.

Việc này đã góp phần tạo ra môi trường giáo dục ngày càng phát triển về quy mô tuyển sinh, chất lượng đào tạo.

Ông Nguyễn Viết Lộc đang báo cáo về nội dung các cơ sở giáo dục đại học tư thục trong cả nước (ảnh: P.L)

Ông Nguyễn Viết Lộc đang báo cáo về nội dung các cơ sở giáo dục đại học tư thục trong cả nước (ảnh: P.L)

Hiện nay, toàn bộ các cơ sở giáo dục đại học tư thục có 22.246 giảng viên, gồm Giáo sư chiếm khoảng 0,89%, Phó Giáo sư chiếm 4,5%, Tiến sĩ chiếm 22,68%.

Hiện có 18/60 cơ sở giáo dục đại học tư thục được nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp để quản lý, có 42 cơ sở giáo dục đại học tư thục được nhà đầu tư quản lý trực tiếp.

Cũng theo ông Nguyễn Viết Lộc, hội đồng trường chính là chiếc cầu nối giữa nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu với các cơ sở giáo dục đại học tư thục, là nơi xây dựng các quy định nội bộ của cơ sở giáo dục đại học tư thục, đảm bảo sự hoàn thành nhiệm vụ của các bộ phận thực thi.

58/60 cơ sở giáo dục đại học tư thục trong cả nước đã thành lập được hội đồng trường, gồm 53 cá nhân giữ chức danh Chủ tịch hội đồng trường.

Hàng chục chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục đại học tư thục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước, một số thì được đánh giá và công nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín của nước ngoài.

Gần 92% cơ sở giáo dục đại học có tổ chức Đảng, trong đó 34 trường đại học tư thục đã thành lập được Đảng bộ.

Theo đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện các nhà đầu tư và Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học tư thục đã đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng điều kiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ hoạt động đào tạo.

Tuy nhiên, vẫn còn có một số cơ sở giáo dục đại học tư thục chưa có định hướng rõ về mục tiêu phát triển, định hướng hoạt động, chưa thực hiện việc rà soát và kiện toàn thành viên Hội đồng trường, chưa chú trọng việc bồi dưỡng và nâng cao trình độ giảng viên, chưa triển khai thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo quy định.

Hiện đang có tình trạng một số cơ sở giáo dục đại học tư thục đang tổ chức hoạt động đào tạo ngoài địa phương đặt trụ sở chính, nhưng không báo cáo Bộ về việc cho phép thành lập phân hiệu theo quy định.

Bộ cũng kiến nghị các nhà đầu tư phối hợp với Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học tư thục rà soát, kiện toàn Hội đồng trường, Chủ tịch và thành viên Hội đồng trường, tăng cường thực hiện công tác tự chủ đại học.

Kiến nghị các cơ sở giáo dục đại học tư thục chủ động xây dựng hệ thống quản trị, quản lý trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tuyển sinh, đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, chủ động hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, phân định trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị trong công tác đảm bảo chất lượng.

Đồng thời, Nhà đầu tư và Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học tư thục cũng cần rà soát, hoàn thiện chiến lược phát triển và hệ thống quản trị chiến lược, hệ thống văn bản, quy chế và quy định quản trị nội bộ.

Việt Dũng