Lời cảnh báo với các nhà thầu xây dựng

Lời cảnh báo với các nhà thầu xây dựng
(GDVN) - Trên cơ sở chúng tôi có được thấy rằng đại gia này “thật là cao thủ”, nếu không được ngăn chặn thì hậu quả xảy ra sẽ khôn lường cho nhiều nhà thầu và đất nước.