Xử lý cán bộ không còn “đánh từ vai đánh xuống”, dân tin không có ngoại lệ

31/01/2020 09:02
Đỗ Thơm
(GDVN) - "Việc xử lý cán bộ vi phạm không có vùng cấm, nghiêm minh, không ai có thể ngăn cản được", ông Ngô Văn Sửu nhấn mạnh.

90 năm qua, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành được nhiều thành tựu vĩ đại.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại...

Với 60 năm tuổi Đảng, kinh qua nhiều ngành, nhiều vị trí, ông Ngô Văn Sửu - nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ với phóng viên: “Bản thân tôi biết ơn Đảng, nhờ Đảng mà tôi có những bước trưởng thành, tiến bộ rất quan trọng".

Xử lý cán bộ không còn “đánh từ vai đánh xuống”, dân tin không có ngoại lệ ảnh 1
Ông Ngô Văn Sửu trao đổi với phóng viên. Ảnh: Đỗ Thơm.

Năm nay Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 90 năm thành lập, ông có một mong muốn lớn nhất là Đảng ngày càng xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

Đánh giá về công tác xây dựng Đảng, ông Ngô Văn Sửu cho rằng, Đảng đã có những bước chuyển biến quan trọng, đáng mừng.

Những chuyển biến đó thể hiện từ trong việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc, vận dụng sáng tạo hơn các nguyên lý xây dựng Đảng.

Đầu tiên phải kể đến là các quy định của Đảng. Có thể kể đến các văn bản mới được ban hành thời gian qua như Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW); Quy định 205 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Đây là những văn bản cực kỳ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng mà then chốt là công tác cán bộ.

Tiếp đó là công tác phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ vi phạm, tiêu cực. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp và của Ủy ban kiểm tra Trung ương đã có những chuyển biến rõ nét.

Ông Ngô Văn Sửu nhận định, năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin nhân dân.

Dẫn lại các số liệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vị nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái.

Kết quả này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng.

Ông Ngô Văn Sửu đánh giá: "Một điểm nổi bật trong thời gian qua là Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời công khai kết quả kiểm tra, kết luận các phiên họp của Ủy ban kiểm tra, nhất là các phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chính việc công khai các kết luận thanh tra đã góp phần tuyên truyền công tác kiểm tra của Đảng, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm; khẳng định bản lĩnh của ngành kiểm tra, giúp cho cán bộ kiểm tra, cơ quan kiểm tra phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện, bảo đảm cẩn trọng khi kết luận kiểm tra, giám sát. Đồng thời, để đảng viên, nhân dân giám sát hoạt động kiểm tra Đảng.

Xử lý cán bộ không còn “đánh từ vai đánh xuống”, dân tin không có ngoại lệ ảnh 2
Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn khích lệ lớn đối với phong trào cách mạng

Các cán bộ cấp cao từ đương chức đến nghỉ hưu nếu có vi phạm đều bị xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Các kết luận thanh tra được công khai và tôi theo dõi thì gần như không có khiếu nại nào về các kết luận.

Nó cho thấy, các kết luận thanh tra đều rất chính xác, khách quan. Cán bộ vi phạm tâm phục, khẩu phục.

Uy tín của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng lên rõ rệt. Không còn tình trạng “đánh từ vai đánh xuống” trong xử lý cán bộ. Ngay trong thông báo kết luận kiểm tra tại phiên họp gần đây nhất của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì Bí thư Hà Nội, nguyên Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh… có vi phạm cũng được kết luận.

Điều đó cho thấy việc xử lý cán bộ vi phạm không có vùng cấm, nghiêm minh, không ai có thể ngăn cản được việc xử lý".

Theo ông, qua những việc làm trên, giúp Đảng trong sạch, vững mạnh hơn và Đảng ngày càng dành được niềm tin của nhân dân .

Đỗ Thơm