25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí đánh giá trường đại học

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) vừa công bố Dự thảo Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục Đại học để lấy ý kiến.

Theo đó, Dự thảo Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng nhất là từ sau khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập.

Dự thảo đã quy định cả bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục được xây dựng dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục do Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) mới ban hành tháng 7/2016 (Guide to AUN-QA Assessment At Institutional Level (ver 2.0)).

Sẽ đánh giá trường đại học theo 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Bộ tiêu chuẩn này gồm có 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, đánh giá toàn bộ hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học.

So với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học hiện hành chỉ có 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí, bộ tiêu chuẩn mới có nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí hơn. 

Cụ thể, theo dự thảo, Bộ tiêu chuẩn được chia thành 4 nhóm: Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược (8 tiêu chuẩn, 37 tiêu chí; Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống (4 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí); Đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng (9 tiêu chuẩn, 39 tiêu chí); Kết quả hoạt động (4 tiêu chuẩn, 16 tiêu chí).

Triết lý chung cho đại đa số các tiêu chuẩn là các tiêu chí trong tiêu chuẩn sẽ được phân thành quy trình PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Việc đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng có sự thay đổi cơ bản so với quy định hiện hành. Từng tiêu chí được đánh giá theo thang 7 mức để đánh giá thay vì chỉ có mức đạt và chưa đạt như hiện nay. 

Cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng khi có điểm trung bình của các tiêu chuẩn trong từng nhóm đều đạt từ mức 3,5 điểm trở lên và không có tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2,0 điểm.

Sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành và có hiệu lực trong thời gian 5 năm, các cơ sở giáo dục cũng có thể đăng ký để đánh giá thêm theo quy định mới.

Thùy Linh
Từ khóa :
tiêu chuẩn , tiêu chí , đánh giá , trường đại học , chất lượng
25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí đánh giá trường đại học
Chủ đề : Đổi mới giáo dục Đại học
Bình luận
Nông dân
0

Không cần quá nhiều tiêu trí...nghe quan trọng quá...đầu voi đuôi chuột,khẩu hiệu hô hào...rồi lại abc, thành tích...Cần nhất là làm thật ,nói thật, tâm huyết tạo niềm tin cho ND.

Nhà giáo
0

Phải đánh giá thế nào để trung thực, tránh tình trạng chạy tiêu chí.

Xem thêm bình luận
Tin khác