Bộ Giáo dục định xin 12.000 tỷ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ sư phạm

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Dự thảo đề án nâng cao năng lực giảng viên, cán bộ quản lý đại học ước tính chi 12.000 tỷ đồng đào tạo 9.000 tiến sĩ phục vụ đổi mới giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030”. 

Được biết, đề án được xây dựng bám sát thực tiễn và gắn với trách nhiệm của các bên liên quan.

Chính phủ đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học triển khai đề án. Các cơ sở giáo dục đại học triển khai đề án theo chiến lược phát triển và nguồn lực của mình. 

Giáo viên và cán bộ quản lý tham gia đề án theo nhu cầu và được khuyến khích chia sẻ chi phí với Nhà nước.

Theo dự thảo, mục tiêu chung của đề án này là đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học, công nghệ cho đất nước.

Về các mục tiêu cụ thể, đề án sẽ đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt tỉ lệ 35% (khoảng 9000 tiến sĩ) tổng số giảng viên các cơ sở giáo dục đại học. Bao gồm:

Đào tạo khoảng 5.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới. Từ 2017 đến 2025 mỗi năm tuyển chọn khoảng từ 600 - 700 nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài.

Đào tạo khoảng 500 tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và trường đại học nước ngoài. Từ năm 2017 đến năm 2025 mỗi năm tuyển chọn khoảng 60-70 người.

Sắp chi 12.000 tỷ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ (Ảnh minh họa đăng trên giaoduc.net.vn)

Đào tạo khoảng 2.000 tiến sĩ tại các trường đại học đã được kiểm định ở Việt Nam;

Thu hút khoảng 1.500 tiến sĩ đang công tác ở nước ngoài hoặc đang làm việc ngoài các cơ sở giáo dục đại học đến làm việc tại các trường đại học tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, đề án cũng đặt mục tiêu bồi dưỡng cán bộ quản lý, đảm bảo 100% cán bộ quản lý là chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng/viện trưởng, hiệu phó/phó viện trưởng được bồi dưỡng về quản trị trường đại học.

Ngoài ra, 100% giảng viên được bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, về năng lực phát triển chương trình đào tạo, năng lực giảng dạy theo phương pháp hiện đại, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục lên tiếng vụ "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ

Cũng theo dự thảo, tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 12.000 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn kinh phí bao gồm: ngân sách nhà nước chiếm khoảng 94%; từ các dự án nước ngoài và nguồn xã hội hóa là 5%; các nguồn kinh phí khác như học phí, đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học chiếm 1%. 

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2018 đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Trước đó, để siết chặt đào tạo tiến sĩ sau khi nhiều luận án kém vẫn được cấp bằng, tháng 4/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế mới về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Theo đó, người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;  

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh;

Hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh;

Bức tranh toàn cảnh về nền giáo dục đại học ở Việt Nam những năm qua

Hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh). 

đ) Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

Hoặc đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh.

4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.

5. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

Thùy Linh
Từ khóa :
đào tạo , tiến sĩ , nhân lực , giáo dục đại học , khoa học công nghệ , cán bộ quản lý
Bộ Giáo dục định xin 12.000 tỷ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ sư phạm
Bình luận
cán bộ già
1

nếu không công tâm minh bạch thì đây là chỗ trú ẩn an toàn cho con cháu các cụ trong nhóm lợi ích để những kẻ kém tài thiếu đức tránh đợt giảm biên chế mà đảng ta phát động.

Hoang
1

Đào tạo ra TS xong lại quy hoạch làm lãnh đạo, quản lý nên có đào tạo bao nhiêu cũng thiếu. Đó là thực tế. Thứ hai, gửi đi dào tạo nếu ngành đó mình không đào tạo được chứ không phải cái gùi cũng gửi đi. Nhiều người đi Úc nhưng nghiên cứu phương pháp giảng dạy của Việt Nam. Có người làm đề tài về ưng dụng Hiến pháp và pháp luật Việt Nam mà nghiên cứu ở nước ngoài?! Đó là cách chi tiền vô lý. Các anh chị thử vào thư viện của một trường ĐH tại Úc và xem các luận văn TS của NCS Việt Nam sẽ rõ (nhất là ngành sư phạm và Luật). Chảy máu ngoại tệ và lãng phí ngân sách.

Giáo viên
4

Khi Bộ trưởng nói muốn lấy ý kiến các giáo viên "thông qua đội ngũ cốt cán", tôi đã buồn vì cách suy nghĩ đó nhưng đến việc này , tôi thật sự thất vọng.

Lý Nhân Kiệt
5

Chủ yếu là chạy đề án. Bộ giáo dục không đủ năng lực quản lí, thả lỏng việc thành lập đại học và buông xuôi chất lượng đào tạo đại học. Quản lí tốt thì chẳng cần bỏ tiền đào tạo tiến sĩ. Hiện giờ lò tiến sĩ giấy đầy rẫy.

hoa tran
7

Hãy là giáo viên tốt đã . Là người thày thực sự truyền được kiến thức cho học sinh là được rồi . Ai muốn là Tiến sỹ hãy nộp đủ tiền chi phí . Không bao cấp nữa .Bao nhiêu năm có Tiến sỹ nào cải cách được giáo dục đâu , ngay cả chương trình làm mới sách giáo khoa bàn tới bàn lui vẫn chưa làm được . Vậy thêm Tiến sỹ bao cấp nữa để làm gì ?

Người dân Việt
5

Tôi không biết tính nên muốn hỏi Nguyễn Thường, 3 triệu m2 sàn lớp học kiên cố cao tầng có đủ cho HS tiểu học thành phố Hà Nội giãn số HS/lớp, đảm bảo đúng theo quy định là 35 HS/lớp không? Nhưng tôi biết chắc sẽ xây được 1000 trường học kiên cố trên miền núi, biên giới, cho các cháu HS còn ngồi trong các lớp tạm, mùa đông gió lùa buốt chân

Nguyễn Thường
3

@Người dân Việt: -Bạn viết là "không biết tính" nên tôi nêu cụ thể để bạn biết như sau: Theo Bộ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN 8793:2011) áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường tiểu học thì "Diện tích phòng học được xác định với tiêu chuẩn 1,25 m2/học sinh". Vậy giả sử có thêm 3 triệu m2 phòng học (khi dùng số tiền 12.000 tỷ đồng dự định chi đào tạo 9.000 tiến sĩ SP để xây mới trường học) thì sẽ có thêm diện tích tiêu chuẩn cho 2.400.000 học sinh tiểu học. Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, toàn ngành giáo dục thủ đô hiện có 2.669 trường học và các cơ sở giáo dục, 52.839 nhóm lớp, 1.814.651 học sinh, 104.605 GV các cấp học. Từ các số liệu trên, chắc chắn sẽ giảm sĩ số HS/lớp xuống đạt tiêu chuẩn 35 em (đó là chưa tính đến diện tích các phòng học đã có từ trước và số HS bậc tiểu học là ít hơn tổng số 1.814.651 HS phổ thông của Hà Nội) !

Nguyễn Thường
2

Tôi tạm tính với giá xây dựng trọn gói 1m2 nhà kiên cố là 4 triệu đồng. Vậy 12.000 tỷ thì được 3 triệu m2. Còn xây ở đâu và xây cho học sinh cấp nào học thì tùy cấp có quyền. Giả sử mỗi trường có 3000 m2 phòng học thì được 60 phòng, mỗi phòng 50 m2 ... Bạn khẳng định sẽ xây được 1000 trường học kiên cố, như vậy bình quân là 12 tỷ cho một trường thì có chênh nhiều so với cách tôi tính sơ bộ ở trên đâu (?), sao bạn lại gắn với yêu cầu "có đủ cho HS tiểu học thành phố Hà Nội giãn số HS/lớp, đảm bảo đúng theo quy định là 35 HS/lớp không?"

Xem thêm bình luận
Tin khác